непреднамерен

непреднамерен
прил. - неумишлен, случаен, непредвиден
прил. - неволен, машинален, механичен, механически, автоматичен
прил. - непредумишлен, спонтанен, импровизиран
прил. - свободен, непринуден, естествен
прил. - неочакван, инцидентен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ — НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, непреднамеренная, непреднамеренное; непреднамерен, непреднамеренна, непреднамеренно (книжн.). Совершаемый, сделанный без заранее обдуманного намерения. Непреднамеренное оскорбление. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

  • автоматичен — прил. механически, машинален, самодвижещ, самодействуващ прил. несъзнателен, неволен, безводен, инстинктивен, интуитивен, безсъзнателен прил. механичен прил. непреднамерен, неумишлен …   Български синонимен речник

  • естествен — прил. природен, натурален, вроден, всаден, самороден, вкоренен, инстинктивен прил. непринуден, безизкуствен, неподправен, прост, наивен, първобитен, простодушен, непорочен прил. реален, действителен прил. логичен, закономерен прил. безусловен,… …   Български синонимен речник

  • импровизиран — прил. временен, нахвърлян прил. направен без подготовка прил. непредумишлен, непреднамерен, спонтанен, неволен …   Български синонимен речник

  • инцидентен — прил. случаен, непредвиден, внезапен, неочакван, ненадеен прил. несъществен, страничен прил. непреднамерен …   Български синонимен речник

  • машинален — прил. механически, автоматически прил. несъзнателен, неволен, нежелан, инстинктивен, интуитивен, по навик, по инстинкт, по инерция прил. механичен, автоматичен прил. непреднамерен, неумишлен …   Български синонимен речник

  • механичен — прил. механически, автоматичен, автоматически, машинален прил. несъзнателен, неволен, инстинктивен прил. непреднамерен, неумишлен …   Български синонимен речник

  • механически — прил. механичен, машинален, несъзнателен прил. неволен, автоматичен, непреднамерен, неумишлен …   Български синонимен речник

  • неволен — прил. нежелан, несъзнателен, безсъзнателен, неумишлен, по инстинкт, инстинктивен, интуитивен, механически, машинален, автоматически прил. непредпазлив, случаен, неочакван, изненадващ, против волята прил. механичен, автоматичен, непреднамерен прил …   Български синонимен речник

  • неочакван — прил. нечакан, ненадеен, непредвиден, внезапен, неподозиран, случаен прил. направен без предупреждение, необмислен, неподготвен прил. прибързан прил. изненадващ прил. инцидентен, непреднамерен прил. отделен, единичен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”